Przetargi archiwum

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/ZP/2023

  „Odbiór i zagospodarowanie w procesie R10 odwodnionych, ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie odpadu 19 08 05”   Unieważnienie postępowania 2/ZP/2023 Protokół z otwarcia 2/ZP/2023   Materiały Przetargowe Załącznik nr 1 do MP – Formularz ofertowy Załącznik nr 2 do MP – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 do MP – Wzór umowy  

Read More

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/ZP/2023

  „Odbiór i zagospodarowanie w procesie R3 odwodnionych, ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie odpadu 19 08 05” Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/ZP/2023 Protokół z otwarcia 1/ZP/2023   Materiały Przetargowe – aktualizacja – zmiana z dnia 31.01.2023 r. Materiały Przetargowe – aktualizacja – zmiana z dnia 30.01.2023 r. Materiały Przetargowe Załącznik nr 1 do MP – Formularz ofertowy Załącznik nr 2 do MP – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 do MP – Wzór umowy Wyniki…

Read More

Ogłoszenie o zamówieniu nr 11/ZP/2022

  „Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim” Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   Informacja z otwarcia ofert   Materiały Przetargowe Załącznik nr 1 do MP – Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 2 do MP – Formularz ofertowy Załącznik nr 3 do MP – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 4 do MP – Tajemnica przedsiębiorstwa Załącznik nr 5 do MP – Wzór umowy Załącznik nr 6 do MP – Wykaz…

Read More

Ogłoszenie o zamówieniu nr 10/ZP/2022

  „Sprzedaż koparko-ładowarki JCB 3CX, rok produkcji 2015”   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   Obwieszczenie o pisemnym przetargu Załącznik nr 1 do obwieszczenia – formularz ofertowy Załącznik nr 2 do obwieszczenia – wzór umowy Załącznik nr 3 do obwieszczenia – informacja RODO Załącznik nr 4 do obwieszczenia – zdjęcia koparki:    

Read More

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/ZP/2021

  „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Czerniny w Chełmie Śląskim”   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   Informacja z otwarcia ofert – 17.06.2021 r.   Odpowiedzi i modyfikacja treści Materiałów Przetargowych nr 4 Mapa PW-3 – przebudowa wodociągu Mapa PW-4 – przebudowa wodociągu Mapa PW-5 – przebudowa wodociągu Profil podłużny nr 1 – przebudowa wodociągu Profil podłużny nr 2 – przebudowa wodociągu Profil podłużny nr 3 – przebudowa wodociągu   Odpowiedzi – wyjaśnienia…

Read More

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/ZP/2021

  „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Czerniny w Chełmie Śląskim”     Informacja o unieważnieniu postępowania   Informacja z otwarcia ofert – 02.06.2021 r.   Odpowiedzi – wyjaśnienia (modyfikacja) treści Materiałów Przetargowych Nr 3 Odpowiedzi – wyjaśnienia treści Materiałów Przetargowych Nr 2 Odpowiedzi – wyjaśnienia treści Materiałów Przetargowych Nr 1   Materiały przetargowe do zamówienia nr 1/ZP/2021 Załącznik nr 1 do zamówienia nr 1/ZP/2021 – dokumentacja techniczna: Projekt budowlano-wykonawczy – Budowa kanalizacji sanitarnej…

Read More

Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/ZP/2018

„Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski”   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   Informacja z otwarcia ofert   Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/ZP/2018 SIWZ do zamówienia nr 3/ZP/2018 Załącznik nr 6.1.1 do SIWZ – przedmiar robót Załącznik nr 6.2.1 do SIWZ – przedmiar robót Załącznik nr 6.3.1 do SIWZ – przedmiar robót Załącznik nr 6.4.1 do SIWZ – przedmiar robót Załącznik nr 6.5.1 do SIWZ – przedmiar robót…

Read More

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/ZP/2018

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Skalnej w Chełmie Śląskim”      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT   WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ  – ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 2/ZP/2018 ZMIANA TREŚCI SIWZ   Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/ZP/2018 SIWZ do zamówienia nr 2/ZP/2018 Załącznik – przedmiar robót Załącznik –  dokumentacja projektowa Załącznik – projekt zagospodarowania terenu Załącznik – profil podłużny Załącznik – zgłoszenie robót Załącznik – STWOR Załącznik –…

Read More

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/ZP/2018

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Skalnej w Chełmie Śląskim”    Informacja o unieważnieniu  postępowania Informacja  z otwarcia ofert Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/ZP/2018 SIWZ do zamówienia nr 1/ZP/2018 Załącznik – przedmiar robót Załącznik –  dokumentacja projektowa Załącznik – projekt zagospodarowania terenu Załącznik – profil podłużny Załącznik – zgłoszenie robót Załącznik – STWOR Załącznik – informacja o BIOZ

Read More

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/ZP/2016

„Utworzenie platformy e-usług dla klientów Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. Chełm Śląski” Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie e-usługi 2016 SIWZ e-usługi 2016 załącznik nr 1 załącznik nr 2 Załącznik nr 3 do SIWZ w wersji edytowalnej (.doc) załącznik nr 4 załącznik nr 5

Read More

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/ZP/2016

„Utworzenie platformy e-usług dla klientów Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. Chełm Śląski” Informacja z otwarcia ofert Informacja o unieważnieniu postępowania Załącznik nr 3 do SIWZ w wersji edytowalnej (.doc) Odpowiedzi na pytania nr 1 Ogłoszenie e-usługi 2016 SIWZ e-usługi 2016 wraz z załącznikiem nr 3 załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 4 załącznik nr 5  

Read More

Ogłoszenie o zamówieniu nr 4/ZP/2015

„Dostawa w leasingu finansowym fabrycznie nowej koparko-ładowarki” Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty UWAGA! NOWE ZAŁĄCZNIKI Z POPRAWIONYM FORMULARZEM OFERTOWYM I CENOWYM Nowe załączniki Odpowiedzi na pytania nr 6 UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – DO DNIA 03.12.2015r. Ogłoszenie koparka 2015 – korekta Odpowiedzi na pytania nr 6 UWAGA! W ZWIĄZKU Z NADESŁANYM ZAPYTANIEM ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA I TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ ZMIANA SIWZ! Nowe ogłoszenie koparka 2015 Nowy SIWZ koparka 2015 Nowe załączniki koparka 2015 Ogłoszenie…

Read More

Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/ZP/2015

Dostawa nowej koparko-ładowarki” Ogłoszenie dostawa koparka 2015 SIWZ dostawa koparka 2015 załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 Odpowiedź na pytania nr 1 Odpowiedzi na pytania nr 2 Odpowiedzi na pytania nr 3 – str. 1, str. 2 Odpowiedzi na pytania nr 4 Informacja z otwarcia ofert Informacja o unieważnieniu postępowania  

Read More

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/ZP/2015

„Dostawa materiałów wod-kan na potrzeby Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o.o.” Ogłoszenie dostawa materiały 2015 SIWZ dostawa materiały 2015 um dostawa materiały 2015 załączniki nr 1, 2, 3, 4 załącznik nr 5 – materiały Odpowiedź na pytania nr 1: str 1, str 2, str 3 Informacja z otwarcia ofert Informacja o unieważnieniu postępowania  

Read More

Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/ZP/2014

„Przebudowa wodociągu FI 100-175 mm wraz z przyłączami w ulicy Odrodzenia w Chełmie Śląskim na odcinku od węzła zasuw (16-wraz z węzłem zasuw) do zasuwy (53,1-bez zasuwy) wraz z przepustem pod torami kolejowymi PKP linii nr 138 relacji Oświęcim-Katowice w km 7+993″ Zmiana terminu składania ofert oraz zmiana przedmiaru! Zmiana ogłoszenia przetarg Odrodzenia Poprawiony przedmiar Ogłoszenie przetarg Odrodzenia SIWZ Odrodzenia Projekt umowy Odrodzenia BIOZ Odrodzenia Przedmiar Odrodzenia Specyfikacja techniczna Odrodzenia Dokumentacja techniczna Odrodzenia PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7,…

Read More

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/ZP/2014

„Dostawa materiałów wod-kan na potrzeby Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o.o.” Ogłoszenie dostawa materiały 2014 SIWZ dostawa materiały 2014 um dostawa materiały 2014 załączniki nr 1, 2, 3, 4 materiały Odpowiedź nr 1 na pytania Odpowiedź nr 2 na pytania I ZMIANA SIWZ I ZAŁĄCZNIKA NR 1: Zmiana SIWZ i załącznika nr 1 SIWZ materiały – po zmianach Załączniki 1, 2, 3, 4 – po zmianach II ZMIANA SIWZ I ZAŁĄCZNIKA NR 1: Zmiana SIWZ i załącznika nr 1 SIWZ…

Read More

Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/ZP/2013

„Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ciągu ul. Błędów i Stacyjnej w Chełmie Śląskim” na odcinku od pkt W10 do T57″ hydrant.pdf ogloszenie.pdf opis 20techniczny.pdf rys1.pdf rys2.pdf rys3.pdf rys4a.pdf rys4b.pdf rys5.pdf rys6.pdf rys7.pdf rys8.pdf rys9.pdf rys10.pdf specyfikacje techniczn.pdf Wodociąg-przedmiar.pdf zest. wezlow1 zest. wezlow2 zest. wezlow3  

Read More

Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/ZP2012

dostawa materiałów wod-kan na potrzeby GMINNEJ SPÓŁKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. siwz_dostawa3.pdf um_dostawa3.pdf ogl_materialy2012.pdf Tabele elementów z SIWZ w WORD.doc     Odpowiedź nr 1   Odpowiedź nr 2 – strona 1 Odpowiedź nr 2 – strona 2   Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  

Read More