„Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ciągu
ul. Błędów i Stacyjnej w Chełmie Śląskim” na odcinku od pkt W10 do T57″

gsk_siwz_wodociag.pdf

gsk_um_wodociag.pdf

hydrant.pdf

ogloszenie.pdf

opis 20techniczny.pdf

 

Odpowiedź nr.1