Dokumenty do pobrania

FORMULARZ AKCEPTACJI E-FAKTURY
WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY NA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
WNIOSEK O WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA OPRÓŻNIENIE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW / AKTUALIZACJA DANYCH
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH DLA INSTALACJI PODLICZNIKA

 

ZMIANA NUMERU TELEFONU DOSTARCZENIA POWIADOMIEŃ SMS
ZMIANA ADRESU E-MAIL DOSTARCZANIA FAKTURY
Instrukcja IBOK Chełm Śląski