„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Skalnej w Chełmie Śląskim”

 

 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ  – ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 2/ZP/2018

ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/ZP/2018

SIWZ do zamówienia nr 2/ZP/2018

Załącznik – przedmiar robót

Załącznik –  dokumentacja projektowa

Załącznik – projekt zagospodarowania terenu

Załącznik – profil podłużny

Załącznik – zgłoszenie robót

Załącznik – STWOR

Załącznik – informacja o BIOZ