Plan wyłączeń

INFORMACJA

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że w dniu 14.02.2024 r. (środa) w związku z pracami na sieci wodociągowej w godz. od 8.00 do 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ulicy Chełmskiej (od ul. Skalnej do ul. Kurpińskiego).

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że w dniu 21.12.2023 r. (czwartek) w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w godz. od 700
do 1500 nastąpi przerwa w dostawie wody na ulicy Kolberga (nr 19, nr 19a, nr 21,
nr 21a, nr 23, nr 36, nr 84).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że w dniu 21.11.2023 r. (wtorek) w związku z pracami na sieci wodociągowej w godz. od 7.00 do 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ulicach: Bukietowej (od ul. Zapłocie do ul. Chełmskiej) oraz Kurpińskiego od nr 1 do nr 5. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Gminna Spółka Komunalna sp. z o.o. informuje, że w dniu 29.08.2023 r.  (wtorek) w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. od 8.00 do 15.00 na ul. Wspólnej, Sadowej, Równej, Chełmskiej od nr 130 do nr 152 i od nr 169 do nr 181. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Gminna Spółka Komunalna sp. z o.o. informuje, że w dniu 29.08.2023 r.  (wtorek) w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. od 8.00 do 15.00 na ul. Wspólnej, Sadowej, Równej, Chełmskiej od nr 130 do nr 152 i od nr 169 do nr 181. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że w dniu 13.06.2023 r. (wtorek) w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. od 800 do 1500 na ul. Wiosennej (na odcinku od ul. Techników
do nr 73J).
Za powstałe niedogodności przepraszamy.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Gminna Spółka Komunalna sp. z o.o. informuje, że w dniu 01.06.2023 r. (czwartek) w związku z awarią na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w godz od 9.00 do 15.00 na ul. Żeleńskiego (od ul. Odrodzenia do ul. Błędów). Za powstałe niedogodności przepraszamy.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Gminna Spółka Komunalna sp. z o.o. informuje, że w dniu 11.05.2023 r. (czwartek) w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w godz od 8.00 do 15.00 na ul. Karłowicza. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Gminna Spółka Komunalna sp. z o.o. informuje, że w dniu 25.04.2023 r. (wtorek) w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. od 8.00 do 15.00 na ul. Górnośląskiej i ul. Chełmskiej (na odcinku od ul. Karłowicza do ul. Rolnej). Za powstałe niedogodności przepraszamy.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Gminna Spółka Komunalna sp. z o.o. informuje odbiorców, że w dniu 02.03.2023 r. z powodu awarii na sieci wodociągowej w godz. od 8.30 do 15.00 wystąpi czasowa przerwa w dostawie wody na ul. Dożynkowej oraz na ul. Chełmskiej od  nr 127 do nr 137.

Za utrudnienia przepraszamy.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Gminna Spółka Komunalna sp. z o.o. informuje odbiorców, że w dniu 16.02.2023 r. z powodu awarii na sieci wodociągowej wystąpiła czasowa przerwa w dostawie wody na  ul. Zgody, ul. Zakole, ul. Górnośląska nr 58, 58a oraz 60. Przewidywany czas przywrócenia dostawy wody godz. 16.00. Za utrudnienia przepraszamy.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

W dniu dzisiejszym w związku z awarią nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. od 8.00 do 11.00 na ul. Dożynkowej, ul. Chełmskiej (od ul. Śląskiej do ul. Dożynkowej) oraz na ul. Chełmskiej nr 127, 129, 131, 133, 135, 137). Za powstałe niedogodności przepraszamy.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Gminna Spółka Komunalna sp. z o.o. informuje, że w dniu 03.03.2022 r. (czwartek) w związku z pracami na sieci wodociągowej  nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. od 8.00 do 15.00 na ul. Orkana.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Gminna Spółka Komunalna sp. z o.o. informuje, że w dniu 10.02.2022 r. (czwartek) w związku z pracami na sieci wodociągowej może nastąpić przerwa w dostawie wody w godz. od 8.00 do 15.00 na ul. Górnośląskiej na odcinku od ul. Karłowicza do skrzyżowania z ul. Chełmską, ul. Chełmska na odcinku od ul. Osada (I) do Bierunia, ul. Osada i ul. Rolna.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że w dniu 27.09.2021 r. (poniedziałek) w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. od 8.00 do 16.00 na ul. Czerniny.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że w dniu 03.08.2021 r. (wtorek) w godz. od 800 do 900 w związku z pracami na sieci wodociągowej wykonywanymi przez Miejską Spółkę Komunalną Sp. z o.o. w Imielinie mogą wystąpić braki w dostawie wody na terenie całej gminy Chełm Śląski.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

W dniu  22.07.2021 r. (czwartek) w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w godz od 8.00 do 15.00 na ul. Orkana.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

W dniu  26.05.2021 r. (środa) w związku z pracami remontowymi na sieci wodociągowej wykonywanymi przez Miejską Spółkę Komunalną Sp. z o.o. w Imielinie mogą wystąpić niedobory w dostawie wody w godz od 8.00 do 11.00 na terenie całej gminy Chełm Śląski.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

W dniu  25.05.2021 r. (wtorek) w związku z pracami na sieci wodociągowej może nastąpić przerwa w dostawie wody w godz od 8.00 do 12.00 na ul. Chełmskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Gamrot do skrzyżowania z ul. Skalną.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że w dniu 18.05.2021 r. (wtorek) w związku z wymianą sieci wodociągowej w godz. od 800 do 1500 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Stacyjnej od nr 3 do nr 13a oraz ul. Wiosenna 1b.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że w dniu 26.10.2020 r. (poniedziałek) w związku z pracami na sieci wodociągowej w godz. od 800 do 1500 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Brzechwy, ul. Chełmskiej (nr parzyste od 54 do 74, nr nieparzyste od 65 do 69) oraz ul. Śląskiej (od nr 1 do nr 14).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że w dniu 21.10.2020 r. (środa) w związku z awarią na sieci wodociągowej w godz. od 800 do 1500 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Kolberga (nr 19, 19A, 21A, 23, 38 oraz 84).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że w dniu 05.10.2020 r. (poniedziałek) w związku z awarią na sieci wodociągowej w godz. od 800 do 1400 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Wspólnej.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że w dniu 11.09.2020 r. (piątek) w godz. od 800 do 1100 w związku z wymianą wodomierza w studni Imielińska-Wiadukt mogą wystąpić niedobory lub przerwa w dostawie wody na terenie całej gminy Chełm Śląski.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że w dniu 28.08.2020 r. (piątek)w związku z pracami na sieci wodociągowej w godz. od 800  do 1500 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Techników (od ul. Kolberga do ul. Wiosennej) oraz ul. Kolberga (od ul. Techników do „Stawów Pacwowych”).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że w dniu 12.05.2020 r. (wtorek) w godz. od 900 do 1200 oraz w dniu 13.05.2020 r. (środa) w godz. od 800 do 1200  w związku z koniecznością wymiany urządzeń pomiarowych przez Miejską Spółkę Komunalną Sp. z o.o. w Imielinie mogą wystąpić braki w dostawie wody na terenie całej gminy Chełm Śląski.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że w dniu 25.10.2019 r. (piątek) w związku z pracami na sieci wodociągowej w godz. od 8.00 do 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Odrodzenia na odcinku od ul. Śląskiej do ul. Żabiej.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że w dniu 19.08.2019 r. (poniedziałek) w związku z pracami na sieci wodociągowej w godz. od 8.00 do 16.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Zagłoby, ul. Kmicica, ul. Wołodyjowskiego, ul. Żurawia, ul. Śląska (od ul. Stacyjnej do nr 150), ul. Bukietowa (od ul. Zapłocie do ul. Chełmskiej), ul. Odrodzenia (od ul. Śląskiej do ul. Żabiej).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że w dniu 14.08.2019 r. (środa) w związku z pracami na sieci wodociągowej w godz. od 8.00 do 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Śląskiej (od ul. Wołodyjowskiego do ul. Żurawia) oraz na ul. Zapłocie (od ul. Bukietowej do ul. Śląskiej).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że w dniu 03.07.2019 r. (środa) w związku z pracami na sieci wodociągowej w godz. od 8.00 do 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Gamrot od nr 28 do nr 38 (parzyste) oraz od nr 31 do nr 37a (nieparzyste).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że w dniu 26.06.2019 r. (środa) w związku z pracami na sieci wodociągowej w godz. od 8.00 do 15.00 może nastąpić przerwa w dostawie wody na ul. Karłowicza.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że w dniu 26.06.2019 r. (środa) w związku z pracami na sieci wodociągowej w godz. od 8.00 do 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Owocowej, ul. Zapłocie (od nr 1 do nr 9c), ul. Śląska 29 i ul. Chełmska od nr 86 do nr 90.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że w dniu 23.05.2019 r. (czwartek) w związku z pracami na sieci wodociągowej w godz. od 8.00 do 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Zapłocie, ul. Bukietowej, ul. Chełmskiej (od nr 111 do nr 117), ul. Kurpińskiego (nr 1, 3, 5) oraz ul. Śląskiej (nr 141, 145, 149)

Za niedogodności przepraszamy.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że w dniu 09.05.2019 r. (czwartek) w związku z pracami na sieci wodociągowej w godz. od 8.00 do 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Letniej.

Za niedogodności przepraszamy.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że w dniu 29.04.2019 r. (poniedziałek) w związku z pracami na sieci wodociągowej w godz. od 8.00 do 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Podłuże od nr 6 (parzyste) i od nr 15 (nieparzyste) do końca ulicy oraz domki letniskowe.

Za niedogodności przepraszamy.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że w dniu 04.04.2019 r. (czwartek) w związku z pracami na sieci wodociągowej w godz. od 800 do 1500 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Stacyjnej od skrzyżowania z ul. Śląską do skrzyżowania z ul. Kolberga oraz ul. Stacyjna boczna.

Za niedogodności przepraszamy.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że w dniu 29.03.2019 r. (piątek) w związku z pracami na sieci wodociągowej w godz. od 8.00 do 16.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Letniej, Techników (od ul. Chełmskiej do ul. Kolberga), Wiosennej (od ul. Orkana do ul. Techników) oraz Kolberga (nr 19, 19a, 21, 23, 36 oraz 84).

Za niedogodności przepraszamy.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że w dniu 18.02.2019 r. (poniedziałek) w związku z pracami na sieci wodociągowej w godz. od 7.00 do 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Odrodzenia od nr 34 do nr 44 oraz od nr 33 do nr 55b.

Za niedogodności przepraszamy.