Redaktor GSK Chełm Śląski

Ogłoszenie o zamówieniu nr 6/ZP/2023

  „Odbiór i zagospodarowanie w procesie R3 (kompostowanie) odwodnionych, ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie odpadu 19 08 05”   Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   Materiały Przetargowe Załącznik nr 1 do MP – Formularz ofertowy Załącznik nr 2 do MP – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 do MP – Wzór umowy   Ogłoszenie zamieszczone na portalu ezamowienia.gov.pl – https://ezamowienia.gov.pl/mo-client/notices/08dc086c-12c4-b4dd-066a-2c001143e4d9 _______________________________________________________________________________________________________________________________________ Pytanie nr 1: W związku z Państwa ogłoszeniem o zamówieniu nr…

Read More

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/ZP/2023

  „Odbiór i zagospodarowanie w procesie R10 odwodnionych, ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie odpadu 19 08 05”   Unieważnienie postępowania 2/ZP/2023 Protokół z otwarcia 2/ZP/2023   Materiały Przetargowe Załącznik nr 1 do MP – Formularz ofertowy Załącznik nr 2 do MP – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 do MP – Wzór umowy  

Read More

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/ZP/2023

  „Odbiór i zagospodarowanie w procesie R3 odwodnionych, ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie odpadu 19 08 05” Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/ZP/2023 Protokół z otwarcia 1/ZP/2023   Materiały Przetargowe – aktualizacja – zmiana z dnia 31.01.2023 r. Materiały Przetargowe – aktualizacja – zmiana z dnia 30.01.2023 r. Materiały Przetargowe Załącznik nr 1 do MP – Formularz ofertowy Załącznik nr 2 do MP – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 do MP – Wzór umowy Wyniki…

Read More

Ogłoszenie o zamówieniu nr 11/ZP/2022

  „Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim” Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   Informacja z otwarcia ofert   Materiały Przetargowe Załącznik nr 1 do MP – Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 2 do MP – Formularz ofertowy Załącznik nr 3 do MP – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 4 do MP – Tajemnica przedsiębiorstwa Załącznik nr 5 do MP – Wzór umowy Załącznik nr 6 do MP – Wykaz…

Read More

Ogłoszenie o zamówieniu nr 10/ZP/2022

  „Sprzedaż koparko-ładowarki JCB 3CX, rok produkcji 2015”   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   Obwieszczenie o pisemnym przetargu Załącznik nr 1 do obwieszczenia – formularz ofertowy Załącznik nr 2 do obwieszczenia – wzór umowy Załącznik nr 3 do obwieszczenia – informacja RODO Załącznik nr 4 do obwieszczenia – zdjęcia koparki:    

Read More

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/ZP/2021

  „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Czerniny w Chełmie Śląskim”   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   Informacja z otwarcia ofert – 17.06.2021 r.   Odpowiedzi i modyfikacja treści Materiałów Przetargowych nr 4 Mapa PW-3 – przebudowa wodociągu Mapa PW-4 – przebudowa wodociągu Mapa PW-5 – przebudowa wodociągu Profil podłużny nr 1 – przebudowa wodociągu Profil podłużny nr 2 – przebudowa wodociągu Profil podłużny nr 3 – przebudowa wodociągu   Odpowiedzi – wyjaśnienia…

Read More

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/ZP/2021

  „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Czerniny w Chełmie Śląskim”     Informacja o unieważnieniu postępowania   Informacja z otwarcia ofert – 02.06.2021 r.   Odpowiedzi – wyjaśnienia (modyfikacja) treści Materiałów Przetargowych Nr 3 Odpowiedzi – wyjaśnienia treści Materiałów Przetargowych Nr 2 Odpowiedzi – wyjaśnienia treści Materiałów Przetargowych Nr 1   Materiały przetargowe do zamówienia nr 1/ZP/2021 Załącznik nr 1 do zamówienia nr 1/ZP/2021 – dokumentacja techniczna: Projekt budowlano-wykonawczy – Budowa kanalizacji sanitarnej…

Read More

09.04.2020 – SPÓŁKA APLIKUJE O ŚRODKI UNIJNE NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ, SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ FOTOWOLTAIKĘ

. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w ul. Czerniny w Chełmie Śląskim” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie 7.2. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Projekt obejmuje wykonanie…

Read More

PROŚBA O KORZYSTANIE Z IBOK

W związku z występowaniem KORONAWIRUSA prosimy naszych Odbiorców usług o korzystanie z Internetowego Biura Obsługi Klienta (IBOK) oraz uruchomienie usługi wysyłania e-faktury na adres mailowy. Formularz akceptacji e-faktury dostępny jest na naszej stronie internetowej www.gskchelmsl.pl w dziale Dokumenty do pobrania. W razie jakichkolwiek pytań prosimyo kontakt telefoniczny na numer: 32 225 76 92 wew. 25 bądź mailowy na adres: sekretariat@gskchelmsl.pl. Korzystając z usługi e-faktury: – znacząco obniżasz koszty swojej opłaty abonamentowej, – dbasz o bezpieczeństwo, – chronisz zdrowie i środowisko.…

Read More

INFORMACJA

. Informujemy Szanownych Klientów (Odbiorców usług), że pisma kierowane do Spółki można także pozostawić w skrzynce pocztowej umieszczonej przed drzwiami wejściowymi do siedziby Spółki (BOK).  .                                                                                                     Prezes Zarządu Spółki                                                                                                           Piotr Szpitalny

Read More

I N F O R M A C J A

. W związku z panującą sytuacją związaną z występowaniem na terenie naszego kraju wirusa COVID–19 (KORONAWIRUS) mając na uwadze bezpieczeństwo naszych Odbiorców usług oraz pracowników siedziba Spółki (biuro obsługi klienta) jest nieczynna do odwołania. W celu załatwienia spraw proponujemy korzystać z dostępnych kanałów komunikacji tj.: – poczta elektroniczna: sekretariat@gskchelmsl.pl – telefon kontaktowy (BOK – siedziba): 32 2257692 – internetowe biuro (IBOK) – poczta tradycyjna oraz w razie awarii całodobowo telefon: 513149011.                                                                                                                                      Prezes Zarządu Spółki                                                                                                                                           Piotr Szpitalny

Read More

31.12.2019 r. – BĘDĄ KOLEJNE NOWE WODOCIĄGI

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. z uwagi na liczne awarie przygotowuje dokumentację związaną z wymianą sieci wodociągowych w ulicach Brzechwy i Modrzejewskiej. Nowa sieć wodociągowa Ø110 w ul. Brzechwy będzie miała długość około 100 mb. natomiast sieć wodociągowa Ø110 w ul. Modrzejewskiej długość około 180 mb. Nowe sieci spółka wykona z rur PE RC SDR 11 o podwyższonej odporności na wpływy eksploatacji górniczej. W ramach zawartych z KWK „PIAST – ZIEMOWIT” ugód spółka będzie kontynuować wymianę przyłączy wodociągowych min.…

Read More

23.12.2019 r. – JUŻ 30 KM NOWYCH SIECI ORAZ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH WYBUDOWAŁA GMINNA SPÓŁKA KOMUNALNA SP. Z O.O. W CHEŁMIE ŚLĄSKIM!

Zakończono realizację największego od czasu przejęcia od Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach w 2010 roku sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przedsięwzięcia inwestycyjnego Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o w Chełmie Śląskim. Zrealizowane zadanie pod nazwą „Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski” rozpoczęło się od podpisania w dniu 7 września 2018 roku umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi…

Read More

17.12.2019 r. – SPOTKANIE WIGILIJNE Z PRACOWNIKAMI SPÓŁKI

Na uroczystym spotkaniu wigilijnym w „Salce na Organistówce” w dniu 17 grudnia br. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. podsumowała kolejny mijający rok jej działalności. Na zaproszenie w spotkaniu uczestniczyli min. Wójt Gminy Stanisław Jagoda, ks. Proboszcz Piotr Guzy, ks. Eugeniusz Górecki, Przewodniczący Rady Gminy Henryk Buchta, Z-ca Wójta Leszek Maciejowski, Sekretarz Gminy Celina Ganobis, Rada Nadzorcza oraz wszyscy pracownicy spółki. Prezes Spółki podziękował pracownikom za wszelki trud i poświęcenie w pracy w mijającym 2019 roku oraz złożył wszystkim uczestnikom…

Read More

25.10.2019 r. – TRWA WYMIANA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

Spółka w ramach działań zabezpieczających przed planowaną eksploatacją górniczą sukcesywnie wymienia przyłącza wodociągowe w ulicach Miodowej, Zakole, Zgody. Łącznie wymieniono już 655 mb przyłączy. W najbliższej przyszłości spółka przystąpi także do wymiany przyłączy wodociągowych w ulicy Karłowicza. Roboty te są realizowane w ramach stosownych ugód zawartych z KWK „Piast – Ziemowit”.

Read More

15.10.2019 r. – KOŃCOWE PRACE NA KOLBERGA

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o. informuje, że realizacja zadania inwestycyjnego dofinansowywanego z funduszy Unii Europejskiej pn. „Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski” dobiega końca. W trakcie realizacji jest budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolberga i Kolberga – bocznej. Planowane zakończenie prac nastąpi do dnia 30 listopada.

Read More

01.10.2019 r. – NOWE WODOCIĄGI

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. realizuje obecnie modernizację oraz budowę nowych wodociągów w ulicach Spacerowej, Osada – bocznej oraz Kolberga – bocznej. Łączna długość nowych sieci wodociągowych wyniesie 900m. Średnica budowanych wodociągów mieści się w przedziale od Ø110 mm do Ø160 mm. Nowa sieć wodociągowa wykonana będzie z rur PE RC SDR11 o podwyższonej odporności na szkody spowodowane eksploatacją górniczą. Planowany termin ukończenia budowy nowych sieci to listopad tego roku.

Read More