„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Czerniny w Chełmie Śląskim”

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Informacja z otwarcia ofert – 02.06.2021 r.

 

Odpowiedzi – wyjaśnienia (modyfikacja) treści Materiałów Przetargowych Nr 3

Odpowiedzi – wyjaśnienia treści Materiałów Przetargowych Nr 2

Odpowiedzi – wyjaśnienia treści Materiałów Przetargowych Nr 1

 

Materiały przetargowe do zamówienia nr 1/ZP/2021

Załącznik nr 1 do zamówienia nr 1/ZP/2021 – dokumentacja techniczna:

Załącznik nr 2 – Oferta

Załącznik nr 3 – Oświadczenie

Załącznik nr 4 – Oświadczenie tajemnica przedsiębiorstwa

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 – Wykaz osób

Załącznik nr 8 – Wykaz sprzętu