„Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski”

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/ZP/2018

SIWZ do zamówienia nr 3/ZP/2018

Załącznik nr 6.1.1 do SIWZ – przedmiar robót

Załącznik nr 6.2.1 do SIWZ – przedmiar robót

Załącznik nr 6.3.1 do SIWZ – przedmiar robót

Załącznik nr 6.4.1 do SIWZ – przedmiar robót

Załącznik nr 6.5.1 do SIWZ – przedmiar robót

Załącznik nr 6.6.1 do SIWZ – przedmiar robót

Załącznik nr 6.7.1 do SIWZ – przedmiar robót

Załącznik nr 8.1.1 do SIWZ – Dok projekt

Załącznik nr 8.1.2 do SIWZ – Dok projekt

Załącznik nr 8.1.3 do SIWZ – Dok projekt

Załącznik nr 8.1.4 do SIWZ – Dok projekt

Załącznik nr 8.1.5 do SIWZ – Dok projekt

Załącznik nr 8.1.6 do SIWZ – Dok projekt

Załącznik nr 8.1.7 do SIWZ – Plan BIOZ

Załącznik nr 8.2.1 do SIWZ – Dok projekt + Plan BIOZ

Załącznik nr 8.2.2 do SIWZ – Dok projekt

Załącznik nr 8.2.3 do SIWZ – Dok projekt

Załącznik nr 8.3.1 do SIWZ – Dok projekt

Załącznik nr 8.3.2 do SIWZ – Dok projekt

Załącznik nr 8.3.3 do SIWZ – Dok projekt

Załącznik nr 8.3.4 do SIWZ – Plan BIOZ

Załącznik nr 8.4.1 do SIWZ – Dok projektowa

Załącznik nr 8.4.2 do SIWZ -Dok projektowa

Załącznik nr 8.4.3 do SIWZ – Dok projektowa

Załącznik nr 8.4.4 do SIWZ – Plan BIOZ

Załącznik nr 8.5.1 do SIWZ – Dok projekt

Załącznik nr 8.5.2 do SIWZ – Dok projekt

Załącznik nr 8.6.1 do SIWZ – Dok projektowa

Załącznik nr 8.6.2 do SIWZ – Dok projektowa

Załącznik nr 8.6.3 do SIWZ – Dok projektowa

Załącznik nr 8.6.4 do SIWZ – Dok projektowa

Załącznik nr 8.6.5 do SIWZ – Dok projektowa

Załącznik nr 8.6.6 do SIWZ – Dok projektowa

Załącznik nr 8.6.7 do SIWZ – Dok projektowa

Załącznik nr 8.6.8 do SIWZ – Dok projektowa

Załącznik nr 8.6.9 do SIWZ – PLAN BIOZ

Załącznik nr 8.7.1 do SIWZ – Dok projektowa + BIOZ

Załącznik nr 9.1.1 do SIWZ – STWIOR

Załącznik nr 9.2.1 do SIWZ – STWIOR

Załącznik nr 9.3.1 do SIWZ – STWIOR

Załącznik nr 9.4.1 do SIWZ – STWIOR

Załącznik nr 9.5.1 do SIWZ – STWIOR

Załącznik nr 9.6.1 do SIWZ – STWIOR

Załącznik nr 9.7.1 do SIWZ – STWIOR