Cennik obowiązujący od 4 lipca 2018r.

L.p.

Nazwa usługi

Cena netto

(w zł)

Podatek VAT

Cena brutto
(w zł)

1.

Opłata za dostarczenie 1 m3 wody

9,62

8%

10,39

2.

Opłata za odprowadzenie 1 m3 ścieków

10,70

8%

11,56

3.

Opłata abonamentowa za wodomierz:

– w oparciu o wskazania wodomierza głównego – faktura papierowa

– w oparciu o wskazania wodomierza głównego – e-faktura

– w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym – faktura papierowa

– w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym – e-faktura

– rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia – faktura papierowa

– rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia – e-faktura

– korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych – faktura papierowa

– korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych – e-faktura

10,11

5,81

8,47


4,17


8,47

4,17

6,17

1,87

8%

8%

8%


8%


8%

8%

8%

8%

10,92

6,27

9,15


4,50


9,15

4,50

6,66

2,02

4.

Odczyt podlicznika i jego rozliczanie

4,00

8%

3,78

5.

Odczyt podlicznika z nakładką radiową i jego rozliczanie

1,00

8%

1,08

6.

Kontrola warunków technicznych, plombowanie wodomierza/podlicznika

50,00

8%

54,00

 7.

Plombowanie wodomierza/podlicznika

25,00

8%

27,00

8.

Wymontowanie lub zamontowanie wodomierza na życzenie odbiorcy

55,00

8%

59,40

9.

Wymontowanie wodomierza na życzenie odbiorcy celem sprawdzenia jego sprawności

55,00

8%

59,40

10.

Zamontowanie wodomierza po wykonanej ekspertyzie potwierdzającej jego sprawność

55,00

8%

59,40

11.

Ekspertyza wodomierza (+ poz. 7 i 8)

wg poniesionych
kosztów

23%

wg poniesionych
kosztów

 12.

Montaż podlicznika/wodomierza FI 15 wraz z plombowaniem

120,00

8%

129,60

 13.

Montaż podlicznika/wodomierza FI 20 wraz z plombowaniem

130,00

8%

140,40

 14.

Montaż podlicznika/wodomierza FI 15 wraz z plombowaniem oraz nakładką radiową

265,00

8%

286,20

 15.

Montaż podlicznika/wodomierza FI 20 wraz z plombowaniem oraz nakładką radiową

275,00

8%

297,00

 16.

Montaż nakładki radiowej

155,00

8%

167,40

 17.

Montaż nakładki radiowej w przypadku awarii lub kradzieży (z winy odbiorcy)

200,00

8%

216,00

18.

Montaż i plombowanie podlicznika zakupionego przez odbiorcę

60,00

8%

64,80

19.

Wymiana wodomierza w związku z jego uszkodzeniem powstałym w wyniku nie zabezpieczenia go przed działaniem warunków atmosferycznych lub uszkodzeniem mechanicznym oraz kosztów zainstalowania wodomierza w przypadku jego kradzieży (wraz z robocizną i materiałem):

  • Za wodomierz Ø15 L110

  • Za wodomierz Ø20 L130

  • Za wodomierz Ø20 L190

  • Za wodomierz Ø25

  • Za wodomierz Ø32

  • Za wodomierz Ø40 L300

 

 

 

195,00

205,00

205,00

660,00

680,00

860,00

 

 

 

23%

23%

23%

23%

23%

23%

 

 

 

239,85

252,15

252,15

811,80

836,40

1.057,80

20.

Zamontowanie zaworu antyskażeniowego

100,00

23%

123,00

21.

Wywóz nieczystości płynnych (szambo) – cena za 1 kurs beczkowozem 4,3 m3

100,00

8%

108,00

22.

Wywóz nieczystości płynnych (oczyszczalnia przydomowa) – cena za 1 kurs beczkowozem 4,3 m3

130,00

8%

140,40

23.

Udrożnienie kanalizacji wewnętrznej na zlecenie odbiorcy

wg wyceny własnej

23%

wg wyceny własnej

24.

Czyszczenie kanalizacji deszczowej urządzeniem wysoko-ciśnieniowym (za 1 godzinę) – minimum 05, godziny

360,00

23%

442,80

25.

Czyszczenie kanalizacji sanitarnej urządzeniem wysoko-ciśnieniowym (za 1 godzinę) – minimum 0,5 godziny

360,00

23%

442,80

26.

Wykonanie płukania / chlorowania / próby szczelności sieci wodociągowej (do 50mb)

500,00

23%

615,00

27.

Wykonanie płukania / chlorowania / próby szczelności sieci wodociągowej (pow. 50mb)

wg wyceny własnej

23%

wg wyceny własnej

28.

Tymczasowe odcięcie wody (na zasuwie)

100,00

8%

108,00

29.

Tymczasowe odcięcie przyłącza kanalizacyjnego

100,00

8%

108,00

30.

Odkręcenie wody (na zasuwie)

100,00

8%

108,00

31.

Ponowne uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego

100,00

8%

108,00

32.

Trwałe odcięcie wody i kanalizacji

400,00

8%

432,00

33.

Trwałe odcięcie wody

230,00

8%

248,40

34.

Trwałe odcięcie kanalizacji

230,00

8%

248,40

35.

Ponowne podłączenie i uruchomienie przyłącza wodociągowego wraz z włączeniem dostawy wody (z winy odbiorcy)

wg wyceny własnej

8%

wg wyceny własnej

36.

Ponowne uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego

wg wyceny własnej

8%

wg wyceny własnej

37.

Wydanie warunków technicznych dla celów projektowych rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

150,00

8%

162,00

38.

Wydanie warunków technicznych dla celów projektowych rozbudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

130,00

8%

140,40

39.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

200,00

8%

216,00

40.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

130,00

8%

140,40

41.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej nie związanej z budową przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

150,00

8%

162,00

42.

Naniesienie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych będących w użytkowaniu spółki na mapę

120,00

8%

129,60

43.

Odbiór końcowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

250,00

8%

270,00

44.

Odbiór końcowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

150,00

8%

162,00

45.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, będących
w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę

300,00

8%

324,00

46.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących
w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę

120,00

8%

129,60

47.

Koparko-ładowarka CASE (za 1 godzinę)

125,00

23%

153,75

48.

Usługi w zakresie robót budowlanych, drogowych, instalacyjnych, montażowych, utrzymania czystości itp.

wg wyceny własnej

23%

wg wyceny własnej

49.

Koszty wezwania

8,00

8,00