Cennik obowiązujący od 27 maja 2023 r.

L.p.

Nazwa usługi

Cena netto

(w zł)

Podatek VAT

Cena brutto
(w zł)

1.

Opłata za dostarczenie 1 m3 wody

10,42

8%

11,25

2.

Opłata za odprowadzenie 1 m3 ścieków

11,77

8%

12,71

3.

Opłata abonamentowa za wodomierz:

– w oparciu o wskazania wodomierza głównego – faktura papierowa

– w oparciu o wskazania wodomierza głównego – e-faktura

– w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym – faktura papierowa

– w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym – e-faktura

– rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia – faktura papierowa

– rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia – e-faktura

– korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych – faktura papierowa

– korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych – e-faktura

10,11

5,81

8,47


4,17


8,47

4,17

6,17

1,87

8%

8%

8%


8%


8%

8%

8%

8%

10,92

6,27

9,15


4,50


9,15

4,50

6,66

2,02

4.

Odczyt podlicznika i jego rozliczanie

5,00

8%

5,40

5.

Odczyt podlicznika z nakładką radiową i jego rozliczanie

1,50

8%

1,62

6.

Kontrola warunków technicznych, plombowanie wodomierza/podlicznika

80,00

8%

86,40

 7.

Plombowanie wodomierza/podlicznika

35,00

8%

37,80

8.

Wymontowanie lub zamontowanie wodomierza na życzenie odbiorcy

70,00

8%

75,60

9.

Wymontowanie wodomierza na życzenie odbiorcy celem sprawdzenia jego sprawności

70,00

8%

75,60

10.

Zamontowanie wodomierza po wykonanej ekspertyzie potwierdzającej jego sprawność

70,00

8%

75,60

11.

Ekspertyza wodomierza (+ poz. 7 i 8)

wg poniesionych
kosztów

23%

wg poniesionych
kosztów

 12.

Montaż podlicznika/wodomierza FI 15 wraz z plombowaniem

150,00

8%

162,00

 13.

Montaż podlicznika/wodomierza FI 20 wraz z plombowaniem

150,00

8%

162,00

 14.

Montaż podlicznika/wodomierza FI 15 wraz z plombowaniem oraz nakładką radiową

320,00

8%

345,60

 15.

Montaż podlicznika/wodomierza FI 20 wraz z plombowaniem oraz nakładką radiową

320,00

8%

345,60

 16.

Montaż nakładki radiowej

170,00

8%

183,60

 17.

Montaż nakładki radiowej w przypadku awarii lub kradzieży (z winy odbiorcy)

300,00

8%

324,00

18.

Montaż i plombowanie podlicznika zakupionego przez odbiorcę

80,00

8%

86,40

19.

Wymiana wodomierza w związku z jego uszkodzeniem powstałym w wyniku nie zabezpieczenia go przed działaniem warunków atmosferycznych lub uszkodzeniem mechanicznym oraz kosztów zainstalowania wodomierza w przypadku jego kradzieży (wraz z robocizną i materiałem):

  • Za wodomierz Ø15 L110

  • Za wodomierz Ø20 L130

  • Za wodomierz Ø20 L190

  • Za wodomierz Ø25

  • Za wodomierz Ø32

  • Za wodomierz Ø40 L300

 

 

 

230,00

250,00

250,00

700,00

700,00

900,00

 

 

 

23%

23%

23%

23%

23%

23%

 

 

 

282,90

307,50

307,50

861,00

861,00

1.107,00

20.

Zamontowanie zaworu antyskażeniowego

140,00

23%

172,20

21.

Wywóz nieczystości płynnych (szambo) – cena za 1 kurs beczkowozem 4,3 m3

140,00

8%

151,20

22.

Wywóz nieczystości płynnych (oczyszczalnia przydomowa) – cena za 1 kurs beczkowozem 4,3 m3

170,00

8%

183,60

23.

Udrożnienie kanalizacji wewnętrznej na zlecenie odbiorcy

wg wyceny własnej

23%

wg wyceny własnej

24.

Czyszczenie kanalizacji deszczowej urządzeniem wysoko-ciśnieniowym (za 1 godzinę) – minimum 05, godziny

430,00

23%

528,90

25.

Czyszczenie kanalizacji sanitarnej urządzeniem wysoko-ciśnieniowym (za 1 godzinę) – minimum 0,5 godziny

430,00

23%

528,90

26.

Wykonanie płukania / chlorowania / próby szczelności sieci wodociągowej (do 50mb)

600,00

23%

738,00

27.

Wykonanie płukania / chlorowania / próby szczelności sieci wodociągowej (pow. 50mb)

wg wyceny własnej

23%

wg wyceny własnej

28.

Tymczasowe odcięcie wody (na zasuwie)

200,00

8%

216,00

29.

Tymczasowe odcięcie przyłącza kanalizacyjnego

200,00

8%

216,00

30.

Odkręcenie wody (na zasuwie)

200,00

8%

216,00

31.

Ponowne uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego

200,00

8%

216,00

32.

Trwałe odcięcie wody i kanalizacji

700,00

8%

756,00

33.

Trwałe odcięcie wody

400,00

8%

432,00

34.

Trwałe odcięcie kanalizacji

400,00

8%

432,00

35.

Ponowne podłączenie i uruchomienie przyłącza wodociągowego wraz z włączeniem dostawy wody (z winy odbiorcy)

wg wyceny własnej

8%

wg wyceny własnej

36.

Ponowne uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego

wg wyceny własnej

8%

wg wyceny własnej

37.

Wydanie warunków technicznych dla celów projektowych rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

200,00

8%

216,00

38.

Wydanie warunków technicznych dla celów projektowych rozbudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

150,00

8%

162,00

39.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

230,00

8%

248,40

40.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

150,00

8%

162,00

41.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej nie związanej z budową przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

180,00

8%

194,40

42.

Naniesienie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych będących w użytkowaniu spółki na mapę

150,00

8%

162,00

43.

Odbiór końcowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

350,00

8%

378,00

44.

Odbiór końcowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

200,00

8%

216,00

45.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, będących
w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę

300,00

8%

324,00

46.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących
w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę

120,00

8%

129,60

47.

Koparko-ładowarka CASE (za 1 godzinę)

150,00

23%

184,50

48.

Usługi w zakresie robót budowlanych, drogowych, instalacyjnych, montażowych, utrzymania czystości itp.

wg wyceny własnej

23%

wg wyceny własnej