„Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ciągu
ul. Błędów i Stacyjnej w Chełmie Śląskim” na odcinku od pkt W10 do T57″

info_otwarcie_27082013.pdf