Aktualne

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ GMINNĄ SPÓŁKĘ KOMUNALNĄ SP. Z O.O.

ZMIANA REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ GMINNĄ SPÓŁKĘ KOMUNALNĄ SP. Z O.O. – 04.04.2022 R.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

REGULAMIN SPRZEDAŻY ŚRODKÓW TRWAŁYCH W GMINNEJ SPÓŁCE KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

ZMIANA REGULAMINU SPRZEDAŻY ŚRODKÓW TRWAŁYCH W GMINNEJ SPÓŁCE KOMUNALNEJ SP. Z O.O. – 20.01.2022 R.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 6/ZP/2023

„Odbiór i zagospodarowanie w procesie R3 (kompostowanie) odwodnionych, ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie odpadu 19 08 05” Informacja z otwarcia ...