Ogłoszenie o przeprowadzeniu publicznego przetargu pisemnego na zbycie majątku
zbędnego – Koparko-ładowarka CASE 590 SR

Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu

Wzór umowy sprzedaży

Informacja – złożone oferty

Informacja o zawarciu umowy