dostawa materiałów wod-kan na potrzeby

GMINNEJ SPÓŁKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

siwz_dostawa3.pdf

um_dostawa3.pdf

ogl_materialy2012.pdf

Tabele elementów z SIWZ w WORD.doc

 

 

Odpowiedź nr 1

 

Odpowiedź nr 2 – strona 1

Odpowiedź nr 2 – strona 2

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia