„Odbiór i zagospodarowanie w procesie R10 odwodnionych, ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie odpadu 19 08 05”

Materiały Przetargowe

Załącznik nr 1 do MP – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do MP – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do MP – Wzór umowy

Załącznik nr 4 do MP – Badanie osadów ściekowych

Ogłoszenie zamieszczone na portalu ezamowienia.gov.pl – https://ezamowienia.gov.pl/mo-client/notices/08dc9a95-4a45-6434-7e07-6e000186a714

________________________________________________________________________________________________________________________

Pytanie nr 1. Czy odbiór odpadów ma być kontenerowy na bieżąco spod prasy? Czy są jakieś wymagania co do wielkości kontenerów, jakie maksymalne wymiary może mieć kontener? Jakiej wielkości obecnie jest podstawiony kontener? Co jaki czas obecnie jest odbierany kontener i w jakich ilościach jednorazowo i miesięcznie- oczywiście orientacyjnie?

Odpowiedź na pytanie nr 1: Tak, kontenery mają być odbierane na bieżąco spod prasy. Wymiary aktualnie podstawionego kontenera wynoszą: 6,5m x 2,30m wys. 1,5m (zdjęcia w załączeniu). Osad odbierany jest w miesiącu około 10 razy (w lutym 12 razy, w marcu 10 razy, w maju 7 razy). Na podstawie tego roku zostało wywiezione osadu: w lutym 178,86 t, w marcu 147, 86 t, w maju 98,26 t. Jednorazowy wywóz to około 14 t.

Co jakiś czas osad jest prasowany prasą mobilną o dużej wydajności. W tym okresie kontenery powinny być odbierane 1-2 razy na dobę przez ok. 1-2 tygodnie.

Pytanie nr 2. Czy możliwy jest odbiór akcyjny? Mają Państwo plac na którym można zgromadzić osad? Jeżeli  tak, to ile Państwo mogą zgromadzić osadu i co jaki czas byłby mniej więcej wywóz? Czy załadunek wtedy po Państwa stronie by był?

Odpowiedź na pytanie nr 2: Nie jest możliwy taki odbiór.