Załatwianie spraw

Dokumenty do pobrania


Jak podłączyć się do sieci wodno-kanalizacyjnej?- pobierz dokument


Jak zgłosić do odbioru wykonane przyłącze wodociągowe/kanalizacyjne? – pobierz dokument


Jak zawrzeć umowę na dostawę wody i odbiór ścieków? – pobierz dokument


Jak zlecić plombowanie wodomierza/podlicznika? – pobierz dokument


Jak zlecić czyszczenie kanalizacji? –pobierz dokument


Jak zmienić dane odbiorcy usług? –pobierz dokument


Internetowe Biuro Obsługi Klienta


Informacja dla odbiorców z radiowym odczytem wodomierzy głównych