Archiwalne

Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/ZP/2018

"Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski" Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o zamówieniu ...
czytaj więcej ...

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/ZP/2018

"Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Skalnej w Chełmie Śląskim"  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ  - ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA OGŁOSZENIE ...
czytaj więcej ...

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/ZP/2018

"Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Skalnej w Chełmie Śląskim"  Informacja o unieważnieniu  postępowania Informacja  z otwarcia ofert Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/ZP/2018 SIWZ do zamówienia nr 1/ZP/2018 ...
czytaj więcej ...

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/ZP/2016

„Utworzenie platformy e-usług dla klientów Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. Chełm Śląski" Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie e-usługi 2016 SIWZ ...
czytaj więcej ...

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/ZP/2016

„Utworzenie platformy e-usług dla klientów Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. Chełm Śląski" Informacja z otwarcia ofert Informacja o unieważnieniu postępowania Załącznik nr 3 do SIWZ w wersji edytowalnej (.doc) ...
czytaj więcej ...