Archiwalne

Ogłoszenie o zamówieniu nr 6/ZP/2023

„Odbiór i zagospodarowanie w procesie R3 (kompostowanie) odwodnionych, ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie odpadu 19 08 05” Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Materiały Przetargowe Załącznik nr ...

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/ZP/2023

„Odbiór i zagospodarowanie w procesie R10 odwodnionych, ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie odpadu 19 08 05” Unieważnienie postępowania 2/ZP/2023 Protokół z otwarcia 2/ZP/2023 Materiały Przetargowe Załącznik nr 1 do MP ...

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/ZP/2023

„Odbiór i zagospodarowanie w procesie R3 odwodnionych, ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie odpadu 19 08 05” Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/ZP/2023 Protokół z otwarcia 1/ZP/2023 Materiały Przetargowe – aktualizacja ...

Ogłoszenie o zamówieniu nr 11/ZP/2022

„Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim” Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Materiały Przetargowe Załącznik nr 1 do MP ...

Ogłoszenie o zamówieniu nr 10/ZP/2022

„Sprzedaż koparko-ładowarki JCB 3CX, rok produkcji 2015” Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Obwieszczenie o pisemnym przetargu Załącznik nr 1 do obwieszczenia – formularz ofertowy Załącznik nr 2 do obwieszczenia – ...