Dostawa nowej koparko-ładowarki”

Ogłoszenie dostawa koparka 2015

SIWZ dostawa koparka 2015

załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5

Odpowiedź na pytania nr 1

Odpowiedzi na pytania nr 2

Odpowiedzi na pytania nr 3 – str. 1, str. 2

Odpowiedzi na pytania nr 4

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania