„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Skalnej w Chełmie Śląskim”

 

 Informacja o unieważnieniu  postępowania

Informacja  z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/ZP/2018

SIWZ do zamówienia nr 1/ZP/2018

Załącznik – przedmiar robót

Załącznik –  dokumentacja projektowa

Załącznik – projekt zagospodarowania terenu

Załącznik – profil podłużny

Załącznik – zgłoszenie robót

Załącznik – STWOR

Załącznik – informacja o BIOZ