„Sprzedaż oleju napędowego na potrzeby Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o.o.”

Ogłoszenie dostawa paliwo 2014

SIWZ dostawa paliwo 2014

um dostawa paliwo 2014

załączniki nr 1, 2, 3, 4 paliwo

Odpowiedź nr 1 na pytania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia