„Dostawa w leasingu finansowym fabrycznie nowej koparko-ładowarki”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

UWAGA! NOWE ZAŁĄCZNIKI Z POPRAWIONYM FORMULARZEM OFERTOWYM I CENOWYM

Nowe załączniki
Odpowiedzi na pytania nr 6

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – DO DNIA 03.12.2015r.

Ogłoszenie koparka 2015 – korekta
Odpowiedzi na pytania nr 6

UWAGA! W ZWIĄZKU Z NADESŁANYM ZAPYTANIEM ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA I TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ ZMIANA SIWZ!

Nowe ogłoszenie koparka 2015
Nowy SIWZ koparka 2015
Nowe załączniki koparka 2015

Ogłoszenie dostawa koparka 2015

SIWZ dostawa koparka 2015

załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5

Odpowiedzi na pytania nr 1

Odpowiedzi na pytania nr 2

Odpowiedzi na pytania nr 3

Odpowiedzi na pytania nr 4

Odpowiedzi na pytania nr 5

Bilans za 2014r. – str. 1, str. 2

Rachunek zysków i strat za 2014r.

Bilans za 2015r. – str. 1, str. 2

Rachunek zysków i strat za 2015r.