dostawa materiałów wod-kan na potrzeby

GMINNEJ SPÓŁKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

ogł_gsk2.pdf
siwz_dostawa2.pdf
um_dostawa2.pdf

 

Odpowiedź nr 1

Odpowiedź nr 2

 

Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia:

strona 1, strona 2