„Utworzenie platformy e-usług dla klientów Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. Chełm Śląski”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie e-usługi 2016

SIWZ e-usługi 2016

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Załącznik nr 3 do SIWZ w wersji edytowalnej (.doc)

załącznik nr 4

załącznik nr 5