„Dostawa materiałów wod-kan na potrzeby Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o.o.”

Ogłoszenie dostawa materiały 2015

SIWZ dostawa materiały 2015

um dostawa materiały 2015

załączniki nr 1, 2, 3, 4

załącznik nr 5 – materiały

Odpowiedź na pytania nr 1: str 1, str 2, str 3

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania