GSK-ADMIN

Chełm Śląski – „Utworzenie platformy e-usług dla klientów Gminnej Spółki Komunalnej „

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Utworzenie platformy e-usług dla klientów Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. Chełm Śląski” Celem projektu jest stworzenie systemu Internetowej platformy e-usług pozwalającej w dużej mierze realizować swoje statutowe obowiązki względem mieszkańców Gminy Chełm Śląski w formie elektronicznych e-usług dla obywateli i przedsiębiorców.   Planowane efekty projektu   Projekt zwiększy dostępność do świadczonych usług w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, jak i w istotny sposób podniesie komfort korzystania…

Read More

ODBYŁO SIĘ KOLEJNE TRADYCYJNE SPOTKANIE WIGILIJNE Z PRACOWNIKAMI SPÓŁKI

Na zaproszenie Spółki udział w kolejnym spotkaniu wigilijnym wzięli min. Wójt Gminy Chełm Śląski Stanisław Jagoda, ks. Proboszcz Piotr Guzy, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Plewnia, Z-ca Wójta Leszek Maciejowski, Sekretarz Gminy Celina Ganobis, Rada Nadzorcza oraz oczywiście pracownicy Spółki. Prezes Piotr Szpitalny dziękował wszystkim pracownikom za wszelki trud i poświęcenie w pracy w mijającym 2016 roku oraz złożył uczestnikom spotkania życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Nie zabrakło również życzeń oraz miłych słów ze strony Wójta Gminy Stanisława Jagody oraz…

Read More

WAŻNE

Aktualnie opłata abonamentowa wynosi 11,99 zł. Utworzenie oraz uruchomienie platformy e-usług dla klientów Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. i udogodnień z tym związanych zwłaszcza w postaci wprowadzenia odczytu radiowego oraz możliwości rozliczenia usług e – fakturą (fakturą elektroniczną) wpłynie znacząco na obniżenie opłaty abonamentowej. Po wprowadzeniu odczytu radiowego i możliwości wyboru pomiędzy fakturą tradycyjną – papierową, a e-fakturą wybór e – faktury powodować będzie, że opłata ta ulegnie zmniejszeniu do 4,50 zł co pozwoli zaoszczędzić odbiorcy nawet 7,49 zł…

Read More

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW USŁUG GMINNEJ SPÓŁKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ŚLĄSKIM

Gminna Spółka Komunalna sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie Śląskim uprzejmie informuje, że w dniu 20 grudnia 2016 r. Rada Gminy Chełm Śląski uchwałą nr XXIV/141/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Chełm Śląski zatwierdziła nową Taryfę dla wszystkich taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.W związku z powyższym od dnia 28 stycznia 2017 r. do dnia 27 stycznia 2018 r. na terenie Gminy Chełm Śląski…

Read More

I N F O R M A C J A – I, II, III 2017

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych pt. „Utworzenie platformy e-usług dla klientów Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. Chełm Śląski” informuje, że wymiana wodomierzy wraz z montażem nakładek radiowych w miesiącach styczeń, luty, marzec 2017 r. będzie następowała wg poniższego harmonogramu: styczeń ul. Odrodzenia, ul. Bliska, ul. Żabia, ul. Brzechwy, ul. Żurawia…

Read More

Spółka prowadzi wszechstronne prace.

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim realizuje postawione sobie cele jeden po drugim. Obecnie zakończono przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Stacyjnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Śląską do skrzyżowania z ul. Wieniawskiego. W trakcie przebudowy jest sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø315 na odcinku od ulicy Ludowej do oczyszczalni ścieków przy ul. Kmicica. W miesiącu październiku spółka rozpocznie przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Chełmskiej na odcinku od stacji paliw „Bliska” do…

Read More

Komisja ds. budżetu i gospodarki gminnej obradowała na oczyszczalni ścieków

W dniu 28.07.2015 na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Kmicica odbyło się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej. Radnych przywitał prezes spółki Piotr Szpitalny, który następnie przedstawił członkom komisji wyczerpującą informację na temat oczyszczalni, stopnia jej wykorzystania, bieżących problemów, a także informację dot. całości pracy spółki zwłaszcza w zakresie ciągle prowadzonych prac związanych z przebudowami sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz usuwaniem awarii zwłaszcza tych spowodowanych szkodami górniczymi. Po przeprowadzonej dyskusji prezes i kierownik oczyszczalni Grzegorz Michalski oprowadzili radnych po…

Read More

To już 10 lat działalności Spółki!

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Chełmie Ślaskim w ubiegłą sobotę świętowała jubileusz – dziesięciolecia działalności Spółki. Z okazji jubileuszu pracownicy Spółki wraz z rodzinami spotkali się na biesiadzie rodzinnej zorganizowanej w sercu błędowskiego lasu na terenie „Błędówki”- siedziby koła łowieckiego „Łabędź”. Spotkanie rodzinne rozpoczęto od uroczystej mszy świętej, którą odprawił proboszcz parafii Trójcy Przenajświętszej ks. Piotr Guzy. Na spotkaniu nie zabrakło przedstawicieli Gminy Chełm Śląski: Wójta Stanisława Jagody, Przewodniczącego Rady Gminy, Członków Rady Nadzorczej Spółki. Wójt Gminy pogratulował…

Read More

I N F O R M A C J A

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. rozpoczeła realizację projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych pt. „Utworzenie platformy e-usług dla klientów Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. Chełm Śląski”. Przedmiotem realizacji projektu jest stworzenie systemu Internetowej platformy e-usług pozwalającej w dużej mierze realizować swoje statutowe obowiązki względem mieszkańców Gminy Chełm Śląskiw formie elektronicznych e-usług dla obywateli. Planowane rozwiązania oparte są m.in. na Internetowym…

Read More

SPÓŁKA WYSTĄPIŁA Z WNIOSKIEM O DOFINANSOWANIE INWESTYCJI KTÓRA ZNACZĄCO POPRAWI JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w dniu 31.10.2016r. złożyła do Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla poddziałania 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT pt. „Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski”. Projekt swym zakresem obejmuje: – Budowę (modernizację) sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Romera – Budowę (modernizację) sieci wodociągowej wraz z…

Read More

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/ZP/2016

„Utworzenie platformy e-usług dla klientów Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. Chełm Śląski” Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie e-usługi 2016 SIWZ e-usługi 2016 załącznik nr 1 załącznik nr 2 Załącznik nr 3 do SIWZ w wersji edytowalnej (.doc) załącznik nr 4 załącznik nr 5

Read More

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/ZP/2016

„Utworzenie platformy e-usług dla klientów Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. Chełm Śląski” Informacja z otwarcia ofert Informacja o unieważnieniu postępowania Załącznik nr 3 do SIWZ w wersji edytowalnej (.doc) Odpowiedzi na pytania nr 1 Ogłoszenie e-usługi 2016 SIWZ e-usługi 2016 wraz z załącznikiem nr 3 załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 4 załącznik nr 5  

Read More

Ogłoszenie o zamówieniu nr 4/ZP/2015

„Dostawa w leasingu finansowym fabrycznie nowej koparko-ładowarki” Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty UWAGA! NOWE ZAŁĄCZNIKI Z POPRAWIONYM FORMULARZEM OFERTOWYM I CENOWYM Nowe załączniki Odpowiedzi na pytania nr 6 UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – DO DNIA 03.12.2015r. Ogłoszenie koparka 2015 – korekta Odpowiedzi na pytania nr 6 UWAGA! W ZWIĄZKU Z NADESŁANYM ZAPYTANIEM ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA I TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ ZMIANA SIWZ! Nowe ogłoszenie koparka 2015 Nowy SIWZ koparka 2015 Nowe załączniki koparka 2015 Ogłoszenie…

Read More

Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/ZP/2015

Dostawa nowej koparko-ładowarki” Ogłoszenie dostawa koparka 2015 SIWZ dostawa koparka 2015 załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 Odpowiedź na pytania nr 1 Odpowiedzi na pytania nr 2 Odpowiedzi na pytania nr 3 – str. 1, str. 2 Odpowiedzi na pytania nr 4 Informacja z otwarcia ofert Informacja o unieważnieniu postępowania  

Read More

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/ZP/2015

„Dostawa materiałów wod-kan na potrzeby Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o.o.” Ogłoszenie dostawa materiały 2015 SIWZ dostawa materiały 2015 um dostawa materiały 2015 załączniki nr 1, 2, 3, 4 załącznik nr 5 – materiały Odpowiedź na pytania nr 1: str 1, str 2, str 3 Informacja z otwarcia ofert Informacja o unieważnieniu postępowania  

Read More

Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/ZP/2014

„Przebudowa wodociągu FI 100-175 mm wraz z przyłączami w ulicy Odrodzenia w Chełmie Śląskim na odcinku od węzła zasuw (16-wraz z węzłem zasuw) do zasuwy (53,1-bez zasuwy) wraz z przepustem pod torami kolejowymi PKP linii nr 138 relacji Oświęcim-Katowice w km 7+993″ Zmiana terminu składania ofert oraz zmiana przedmiaru! Zmiana ogłoszenia przetarg Odrodzenia Poprawiony przedmiar Ogłoszenie przetarg Odrodzenia SIWZ Odrodzenia Projekt umowy Odrodzenia BIOZ Odrodzenia Przedmiar Odrodzenia Specyfikacja techniczna Odrodzenia Dokumentacja techniczna Odrodzenia PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7,…

Read More

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/ZP/2014

„Dostawa materiałów wod-kan na potrzeby Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o.o.” Ogłoszenie dostawa materiały 2014 SIWZ dostawa materiały 2014 um dostawa materiały 2014 załączniki nr 1, 2, 3, 4 materiały Odpowiedź nr 1 na pytania Odpowiedź nr 2 na pytania I ZMIANA SIWZ I ZAŁĄCZNIKA NR 1: Zmiana SIWZ i załącznika nr 1 SIWZ materiały – po zmianach Załączniki 1, 2, 3, 4 – po zmianach II ZMIANA SIWZ I ZAŁĄCZNIKA NR 1: Zmiana SIWZ i załącznika nr 1 SIWZ…

Read More

Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/ZP/2013

„Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ciągu ul. Błędów i Stacyjnej w Chełmie Śląskim” na odcinku od pkt W10 do T57″ hydrant.pdf ogloszenie.pdf opis 20techniczny.pdf rys1.pdf rys2.pdf rys3.pdf rys4a.pdf rys4b.pdf rys5.pdf rys6.pdf rys7.pdf rys8.pdf rys9.pdf rys10.pdf specyfikacje techniczn.pdf Wodociąg-przedmiar.pdf zest. wezlow1 zest. wezlow2 zest. wezlow3  

Read More

Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/ZP2012

dostawa materiałów wod-kan na potrzeby GMINNEJ SPÓŁKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. siwz_dostawa3.pdf um_dostawa3.pdf ogl_materialy2012.pdf Tabele elementów z SIWZ w WORD.doc     Odpowiedź nr 1   Odpowiedź nr 2 – strona 1 Odpowiedź nr 2 – strona 2   Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  

Read More