„Dostawa materiałów wod-kan na potrzeby Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o.o.”

Ogłoszenie dostawa materiały 2014

SIWZ dostawa materiały 2014

um dostawa materiały 2014

załączniki nr 1, 2, 3, 4 materiały

Odpowiedź nr 1 na pytania

Odpowiedź nr 2 na pytania

I ZMIANA SIWZ I ZAŁĄCZNIKA NR 1:

Zmiana SIWZ i załącznika nr 1

SIWZ materiały – po zmianach

Załączniki 1, 2, 3, 4 – po zmianach

II ZMIANA SIWZ I ZAŁĄCZNIKA NR 1:

Zmiana SIWZ i załącznika nr 1

SIWZ materiały – po zmianach

Załączniki 1, 2, 3, 4 – po zmianach

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia