Aktualności

To już 10 lat działalności Spółki!

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Chełmie Ślaskim w ubiegłą sobotę świętowała jubileusz - dziesięciolecia działalności Spółki. Z okazji jubileuszu pracownicy Spółki wraz z rodzinami spotkali się na biesiadzie ...
czytaj więcej

I N F O R M A C J A

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. rozpoczeła realizację projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych ...
czytaj więcej

SPÓŁKA WYSTĄPIŁA Z WNIOSKIEM O DOFINANSOWANIE INWESTYCJI KTÓRA ZNACZĄCO POPRAWI JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w dniu 31.10.2016r. złożyła do Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata ...
czytaj więcej