Aktualnie opłata abonamentowa wynosi 11,99 zł. Utworzenie oraz uruchomienie platformy e-usług dla klientów Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. i udogodnień z tym związanych zwłaszcza w postaci wprowadzenia odczytu radiowego oraz możliwości rozliczenia usług e – fakturą (fakturą elektroniczną) wpłynie znacząco na obniżenie opłaty abonamentowej. Po wprowadzeniu odczytu radiowego i możliwości wyboru pomiędzy fakturą tradycyjną – papierową, a e-fakturą wybór e – faktury powodować będzie, że opłata ta ulegnie zmniejszeniu do 4,50 zł co pozwoli zaoszczędzić odbiorcy nawet 7,49 zł miesięcznie.

Dla przykładu suma opłat jaką ponosimy z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków w przypadku odbiorcy zużywającego średnio 10m³ (wody oraz ścieków), przy zastosowaniu odczytu radiowego wraz z rozliczeniem e – fakturą praktycznie nie ulega zmianie.

Reasumując:

1. Pomimo niewielkiego wzrostu opłaty za 1m³ wody i ścieków, utworzenie i uruchomienie platformy e-usług spowoduje, że podwyżka ta praktycznie nie obciąży naszych domowych budżetów.

2. Odbiorcy usług nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów z tytułu montażu urządzeń do odczytu radiowego oraz z możliwości korzystania już niebawem z platformy e-usług.