Spółka zakończyła prace związane z „Przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Osada I
na odcinku od ul. Chełmskiej do hydrantu za budynkiem nr 27”. Nowy wodociąg ma średnicę Ø160,
a przyłącza Ø40. Rurociągi wykonane są z wysokiej klasy materiału PE SDR 11 RC (rury dwuwarstwowe)
i będą nam służyć przez długie lata!

                                                                                                                                  Prezes Zarządu Spółki

                                                                                                                                         Piotr Szpitalny