W dniu 28.07.2015 na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Kmicica odbyło się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej. Radnych przywitał prezes spółki Piotr Szpitalny, który następnie przedstawił członkom komisji wyczerpującą informację na temat oczyszczalni, stopnia jej wykorzystania, bieżących problemów, a także informację dot. całości pracy spółki zwłaszcza w zakresie ciągle prowadzonych prac związanych z przebudowami sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz usuwaniem awarii zwłaszcza tych spowodowanych szkodami górniczymi. Po przeprowadzonej dyskusji prezes i kierownik oczyszczalni Grzegorz Michalski oprowadzili radnych po całym obiekcie przedstawiając i tłumacząc po kolei całość zachodzącego w oczyszczalni procesu oczyszczania ścieków.

[robo-gallery id=”1594″]