Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Chełmie Ślaskim w ubiegłą sobotę świętowała jubileusz – dziesięciolecia działalności Spółki. Z okazji jubileuszu pracownicy Spółki wraz z rodzinami spotkali się na biesiadzie rodzinnej zorganizowanej w sercu błędowskiego lasu na terenie „Błędówki”- siedziby koła łowieckiego „Łabędź”. Spotkanie rodzinne rozpoczęto od uroczystej mszy świętej, którą odprawił proboszcz parafii Trójcy Przenajświętszej ks. Piotr Guzy. Na spotkaniu nie zabrakło przedstawicieli Gminy Chełm Śląski: Wójta Stanisława Jagody, Przewodniczącego Rady Gminy, Członków Rady Nadzorczej Spółki. Wójt Gminy pogratulował pracownikom Spółki dotychczasowych dokonań, życząc dalszych sukcesów. Wspólne biesiadowanie trwało w miłej i przyjaznej atmosferze, a jego uczestnicy degustowali pyszny kołocz Pana Henryka Malcharka oraz serwowaną przez Jana Ryszkę z rodziną wyśmienitą grochówkę i grillowane przekąski. Wszyscy do późnych godzin wieczornych bawili się przy wspaniałej muzyce biesiadnej Marka Reguły.

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. została utworzona na mocy uchwały Rady Gminy Chełm Śląski nr XXIX/160/2005, a zawiązana aktem notarialnym w dniu 16.11.2005r. jako Spółka w organizacji rozpoczęła działalność od 01.01.2006r. Pierwszym wyzwaniem dla niewielkiej wtedy kadry było utrzymanie oczyszczalni ścieków oraz sieci i infrastruktury kanalizacyjnej powstałej w ramach etapu A budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Chełm Śląski. Następnie Spółka przystąpiła do kolejnego zadania, które nałożyła na nią Gmina Chełm Śląski tj. utrzymanie czystości w Gminie, koszenie rowów, poboczy oraz prace w ramach utrzymania oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych. Niejednokrotnie Spółka musiała stawić czoła nowym zadaniom takim jak: budowa i utrzymanie boiska przy KS „STAL”, administrowaniem budynkami KS „STAL” oraz EURO-CENTRUM. Następnie spółka przystąpiła do obsługi kolejnych, wykonanych przez Gminę Chełm Śląski etapów budowy kanalizacji sanitarnej B, C oraz Chełmska – Podłuże. Styczeń 2010 roku był przełomowym momentem dla Spółki, gdyż poszerzyła ona działalność o zadanie w zakresie zaopatrzenia w wodę całej Gminy Chełm Śląski. Przejęta od RPWiK S.A. Katowice sieć wodociągowa zbudowana w ubiegłym wieku była narażona na ciągłe wpływy eksploatacji górniczej sąsiednich kopalń, które powodowały liczne awarie. Dzięki pomocy właściciela Spółki tj. Gminy Chełm Śląski w postaci podwyższenia kapitału spółki oraz pomocy Wójta w negocjacjach z Zarządami kopalń „Piast” i „Ziemowit” można było zrobić wiele.

W trakcie przejmowania sieci wodociągowych straty wody wynosiły prawie 50%. Przeprowadzone przez Spółkę przebudowy i wymiany sieci wodociągowych pozwoliły na dzień dzisiejszy obniżyć straty wody do poziomu niespełna 20%.

Do dnia dzisiejszego wymieniono sieci wodociągowe w ulicach: Chełmska – boczna, Sadowa, Zgody, Zakole, Miodowa, Karłowicza, Błędów, Stacyjna, Odrodzenia, Krzywa, Podłuże, Bliska, Słoneczna, Chełmońskiego, Chełmska na odcinkach: od Bierunia do stacji paliw, od Państwa Bromboszcz do ul. Śląskiej, od ul. Gamrot do wiaduktu w Imielinie, Żeleńskiego (częściowo), Bogusławskiego (częściowo) o łącznej długości prawie 18 km. Obecnie Spółka zatrudnia 32 pracowników. Jak mówi Prezes Spółki Piotr Szpitalny – przed jubilatką jeszcze kilka poważnych wymian sieci wodociągowych, a mianowicie dokończenie wymiany sieci wodociągowej w ul. Osada I, Chełmska, Równej, Osada II-boczna, Skalna, Błękitna-boczna, Brzechwy, Śląska-boczna, Zapłocie, Wiosenna, Kolberga, Wieniawskiego, Techników wraz z blokami na osiedlach, Orkana, Bukowa, Stacyjna – boczna, sieć kanalizacyjna na 2 osiedlach przy ul. Techników, ul. Kolberga.

W chwili obecnej Spółka rozpoczyna realizować projekt pt.: „Utworzenie platformy e-usług dla klientów Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. Chełm Śląski” współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Na dzień dzisiejszy Spółka rozpoczęła procedurę wyboru wykonawcy projektu.