Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. rozpoczeła realizację projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych pt. „Utworzenie platformy e-usług dla klientów Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. Chełm Śląski”. Przedmiotem realizacji projektu jest stworzenie systemu Internetowej platformy e-usług pozwalającej w dużej mierze realizować swoje statutowe obowiązki względem mieszkańców Gminy Chełm Śląskiw formie elektronicznych e-usług dla obywateli. Planowane rozwiązania oparte są m.in. na Internetowym Biurze Obsługi Klientów (IBOK), wykorzystaniu przesyłu informacji za pośrednictwem Internetu (procesowanie formularzy) i telefonów komórkowych (wiadomości SMS) oraz możliwości zdalnego odczytu wodomierzy drogą radiową, co generuje możliwość uruchomienia całego szeregu e-usług. Bazą danych udostępnianych i procesowanych na platformie e-usług będzie baza danych Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

W związku z powyższym wyłoniony w drodze postępowania przetargowego wykonawca zadania tj. Firma Handlowa „Boss Computers” Andrzej Szymański z Krakowa rozpocznie w październiku wymianę wodomierzy wraz z montażem nakładek radiowych w budynkach wszystkich naszych odbiorców usług wg. następujących harmonogramów wymiany:

październik – ul. Śląska od nr 1 do nr 60,

listopad – ul. Śląska od nr 61 do nr 155,

grudzień – ul. Wołodyjowskiego od nr 1 do nr 39 i ul. Kmicica od nr 2 do nr 6.

Kolejne harmonogramy zostaną na bieżąco umieszczane na stronie www spółki oraz urzędu gminy, w gablotach informacyjnych, a także w biuletynie „NASZE SPRAWY”. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zamontowany jest wodomierz i umożliwienie wykonawcy wykonania niezbędnych prac tj. zainstalowania wodomierza wraz z nakładką do radiowego odczytu. W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań bądź zastrzeżeń prosimy o niezwłoczny kontakt ze spółką.

Telefon kontaktowy: 32/2256673-74, fax 32/2257903

e-mail: gskchelmsl@poczta.fm

godziny urządowania: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

całodobowy nr alarmowy: 513149011.