Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych pt. „Utworzenie platformy e-usług dla klientów Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. Chełm Śląski” informuje, że wymiana wodomierzy wraz z montażem nakładek radiowych w miesiącach styczeń, luty, marzec 2017 r. będzie następowała wg poniższego harmonogramu:

styczeń

ul. Odrodzenia, ul. Bliska, ul. Żabia, ul. Brzechwy, ul. Żurawia

luty

ul. Kmicica od nr 7b do nr 17, ul. Zagłoby, ul. Bukietowa, ul. Zapłocie,
ul. Owocowa, ul. Wieniawskiego, ul. Stacyjna od nr 2 do nr 12

marzec

ul. Stacyjna od nr 12a do nr 35, ul. Kolberga, ul. Orkana

Kolejne harmonogramy zostaną na bieżąco umieszczane na stronie www spółki oraz urzędu gminy, w gablotach informacyjnych, a także w biuletynie „NASZE SPRAWY”. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zamontowany jest wodomierz i umożliwienie wykonawcy wykonania niezbędnych prac tj. zainstalowania wodomierza wraz z nakładką do radiowego odczytu. W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań bądź zastrzeżeń prosimy o niezwłoczny kontakt ze spółką.

Telefon kontaktowy: 32/2256673-74, fax 32/2257903

e-mail: gskchelmsl@poczta.fm

godziny urządowania: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

całodobowy nr alarmowy: 513149011.