Gminna Spółka Komunalna sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie Śląskim uprzejmie informuje, że w dniu 20 grudnia 2016 r. Rada Gminy Chełm Śląski uchwałą nr XXIV/141/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Chełm Śląski zatwierdziła nową Taryfę dla wszystkich taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.W związku z powyższym od dnia 28 stycznia 2017 r. do dnia 27 stycznia 2018 r. na terenie Gminy Chełm Śląski będzie obowiązywała nowa Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

W dniu 20 grudnia 2016 r. Rada Gminy Chełm Śląski uchwałą nr XXIV/142/2016 w sprawie dopłat dla odbiorców wody w Gminie Chełm Śląski ustaliła dopłatę do grupy odbiorców zaopatrzenia w wodę
tj. gospodarstw domowych w wysokości 1,05 zł netto + 8% VAT tj. 1,13 zł brutto do 1m3 wody oraz uchwałą nr XXIV/143/2016 w sprawie dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Chełm Śląski ustaliła dopłatę do grupy odbiorców odprowadzania ścieków tj. gospodarstw domowych w wysokości 1,40 zł netto + 8% VAT tj. 1,51 zł brutto do 1m3 ścieków. Poniżej przedstawiamy stawki obowiązujące wg nowej Taryfy:

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW USŁUG GMINNEJ SPÓŁKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ŚLĄSKIM