Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych pt. „Utworzenie platformy e-usług dla klientów Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. Chełm Śląski” informuje, że wymiana wodomierzy wraz z montażem nakładek radiowych w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień 2017 r. będzie następowała wg poniższego harmonogramu:

lipiec:
ul. Podłuże, ul. Dębowa, ul. Osada

sierpień:
ul. Chełmska

wrzesień:
ul. Dożynkowa, ul. Ludowa, ul. Sadowa, ul. Równa, ul. Miodowa,
ul. Zgody, ul. Zakole, ul. Karłowicza, ul. Górnośląska od nr 1 do nr 8

Kolejne harmonogramy zostaną na bieżąco umieszczane na stronie www.gskchelmsl.pl oraz www.chelmsl.pl, w gablotach informacyjnych, a także w biuletynie „NASZE SPRAWY”. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zamontowany jest wodomierz i umożliwienie wykonawcy wykonania niezbędnych prac tj. zainstalowania wodomierza wraz z nakładką do radiowego odczytu. W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań bądź zastrzeżeń prosimy o niezwłoczny kontakt ze spółką.

Telefon kontaktowy: 32/225 76 92 e-mail: gskchelmsl@poczta.fm

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 nr alarmowy: 513149011.