Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim realizuje postawione sobie cele jeden po drugim. Obecnie zakończono przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Stacyjnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Śląską do skrzyżowania z ul. Wieniawskiego. W trakcie przebudowy jest sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø315 na odcinku od ulicy Ludowej do oczyszczalni ścieków przy ul. Kmicica. W miesiącu październiku spółka rozpocznie przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Chełmskiej na odcinku od stacji paliw „Bliska” do węzła zasuw za budynkiem nr 213. Przy wszystkich przebudowach spółka stosuje rury i osprzęt o podwyższonej wytrzymałości na oddziaływanie szkód górniczych. Zabiegi te pozwalają zapewnić ciągłość dostaw wody dla odbiorców i zmniejszają uciążliwości z tytułu przerw w dostawie wody oraz braku odbioru ścieków spowodowanych awariami. Kopalnie „PIAST” i „ZIEMOWIT” partycypują w wykonywanych przez spółkę przebudowach mających na celu głównie wymianę i zabezpieczenie sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed wpływami prowadzonej eksploatacji górniczej.

Spółka na zlecenie Urzędu Gminy na bieżąco prowadzi prace związane min. z utrzymaniem rowów, koszeniem poboczy, czyszczeniem korytek przydrożnych i wpustów drogowych, czyszczeniem kanalizacji deszczowej, pomaga przy zorganizowaniu festynów czy dożynek, a także udrażnia ulice z pni i konarów drzew tak jak miało to miejsce po lipcowej nawałnicy.

[robo-gallery id=”1578″]