Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie platformy e-usług dla klientów Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. Chełm Śląski” informuje, że została uruchomiona nowa strona internetowa spółki www.gskchelmsl.pl oraz Internetowe Biuro Obsługi Klienta (IBOK), czyli bezpłatna usługa internetowa, dzięki której nasi Odbiorcy usług po zalogowaniu, uzyskają dostęp do:

 • aktualnych informacji dotyczących swojego konta,

 • stanu rozliczeń,

 • podglądu wystawionych faktur,

 • przesyłania zgłoszeń,

 • zgłoszenia odczytu.

Z IBOK mogą korzystać wszyscy Odbiorcy usług spółki, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają podpisaną umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,

 • zaakceptowali regulamin IBOK przy rejestracji konta,

 • prawidłowo przeprowadzili rejestrację.

Dostęp do IBOK możliwy jest poprzez nową stronę internetową spółki.

Uruchomiliśmy również usługę dostarczania naszym Odbiorcom usług e-faktur:

 • dzięki wprowadzeniu e-faktur Odbiorca usług nie musi przechowywać dokumentów papierowych,

 • e-fakturę można odebrać w dowolnym miejscu, gdzie mamy dostęp do sieci Internet i od razu możemy dokonać płatności,

 • dokonując płatności za usługi wymienione na e-fakturze, nie ma potrzeby jej drukowania,

 • decydując się na korzystanie z faktur elektronicznych mamy pewność, że nikt nieuprawniony nie uzyska dostępu do naszego dokumentu, a przy tym chronimy środowisko.

Jak zamówić e-fakturę?

Aby otrzymywać e-faktury prosimy o czytelne wypełnienie „Formularza akceptacji e-faktury” dostępnego na naszej stronie internetowej oraz w siedzibie Spółki. Następnie wypełniony i podpisany formularz prosimy złożyć w siedzibie spółki lub wysłać na adres siedziby.

Gorąco zachęcamy do korzystania z wdrażanych innowacji mających na celu poprawę jakości i usprawnienie usług świadczonych przez spółkę, a zwłaszcza rozszerzenia możliwości załatwienia wielu spraw w sposób mobilny przez internet.

                                                                                                                                                                                                            Prezes Zarządu Spółki

                                                                                                                                                                                                                   Piotr Szpitalny