Bez kategorii

04.05.2018 – Przypomnienie o obowiązku zgłoszenia własnego ujęcia wody

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. przypomina Odbiorcom o obowiązku zgłoszenia posiadanych własnych ujęć wody z których odprowadzane są ścieki do kanalizacji sanitarnej. Jednocześnie informujemy, że ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków za niedopełnienie tego obowiązku przewiduje poważne sankcje w postaci kary ograniczenia wolności albo wysokiej grzywny. Odbiorcy posiadający własne ujęcia wody mogą ten fakt pisemnie zgłosić w siedzibie spółki celem rozpoczęcia prawidłowego obliczania należności za odbiór ścieków. Wszyscy Odbiorcy, którzy do dnia 15 czerwca br.…

Read More