Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. przypomina Odbiorcom o obowiązku zgłoszenia posiadanych własnych ujęć wody z których odprowadzane są ścieki do kanalizacji sanitarnej. Jednocześnie informujemy, że ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków za niedopełnienie tego obowiązku przewiduje poważne sankcje w postaci kary ograniczenia wolności albo wysokiej grzywny.

Odbiorcy posiadający własne ujęcia wody mogą ten fakt pisemnie zgłosić w siedzibie spółki celem rozpoczęcia prawidłowego obliczania należności za odbiór ścieków.

Wszyscy Odbiorcy, którzy do dnia 15 czerwca br. dokonają w spółce zgłoszenia faktu posiadania własnego ujęcia wody z tyt. dotychczasowego zaniedbania tego obowiązku nie poniosą żadnych konsekwencji.

.

                                                                                                     Prezes Zarządu Spółki

                                                                                                    Piotr Szpitalny