REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ GMINNĄ SPÓŁKĘ KOMUNALNĄ SP. Z O.O.