Na uroczystym spotkaniu wigilijnym spółka podsumowała kolejny mijający rok jej działalności. Na zaproszenie udział w spotkaniu wzięli min. ks. Proboszcz Piotr Guzy, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Plewnia, Z-ca Wójta Leszek Maciejowski, Sekretarz Gminy Celina Ganobis, Rada Nadzorcza oraz oczywiście pracownicy spółki. Pierwszy raz w spotkaniu wzięły także udział przedstawicielki naszych Sióstr Służebniczek. Spotkanie wigilijne w związku z trwającym remontem „Salki na Organistówce” odbyło się 23 grudnia w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, którego salę okolicznościową udostępnił spółce Prezes OSP Mariusz Ganobis. Prezes Piotr Szpitalny dziękował pracownikom za wszelki trud i poświęcenie w pracy w mijającym 2017 roku oraz złożył wszystkim uczestnikom spotkania życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku. Nie zabrakło również życzeń oraz miłych słów ze strony Wójta Gminy Stanisława Jagody oraz ks. Proboszcza Piotra Guzy. W trakcie spotkania wszyscy łamali się opłatkiem składając sobie najlepsze życzenia, nie zabrakło oczywiście i wigilijnej wieczerzy. Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali z rąk Wójta oraz Prezesa kalendarze na 2018 rok.

Podsumowując Gminna Spółka Komunalna w 2017 roku zrealizowała min. „Przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Osada (I)”, „Przebudowę sieci wodociągowej w ul. Jasnej”, „Rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Podłuże (bocznej)”, „Budowę sieci wodociągowej w ul. Kolberga (bocznej), „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Kolberga (bocznej)”, „Rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Wiosennej (bocznej)”, Rozbudowę sieci kanalizacyjnej w ul. Orkana”, „Rozbudowę sieci kanalizacyjnej w ul. Letniej”, wymieniono także część sieci wodociągowej w ul. Bogusławskiego. Spółka uruchomiła platformę e-usług dla wszystkich jej klientów.

Za wszelkie uciążliwości wywołane przerwami w dostawie wody w trakcie prowadzonych prac remontowych oraz niespodziewanych awarii spółka przeprasza mieszkańców Gminy.