W związku z występowaniem KORONAWIRUSA prosimy naszych Odbiorców usług o korzystanie z Internetowego Biura Obsługi Klienta (IBOK) oraz uruchomienie usługi wysyłania e-faktury na adres mailowy. Formularz akceptacji e-faktury dostępny jest na naszej stronie internetowej www.gskchelmsl.pl w dziale Dokumenty do pobrania.

W razie jakichkolwiek pytań prosimyo kontakt telefoniczny na numer: 32 225 76 92 wew. 25 bądź mailowy na adres: sekretariat@gskchelmsl.pl.

Korzystając z usługi e-faktury:

– znacząco obniżasz koszty swojej opłaty abonamentowej,

– dbasz o bezpieczeństwo,

– chronisz zdrowie i środowisko.

.

                                                                                         Prezes Zarządu Spółki

                                                                                        Piotr Szpitalny