Zalacznik_4_Oświadczenie tajemnica przedsiębiorstwa