.

Informujemy Szanownych Klientów (Odbiorców usług), że pisma kierowane do Spółki można także pozostawić w skrzynce pocztowej umieszczonej przed drzwiami wejściowymi do siedziby Spółki (BOK).

 .

                                                                                                    Prezes Zarządu Spółki

                                                                                                          Piotr Szpitalny