W związku potrzebą zaktualizowania danych teleadresowych i dostosowania do obowiązujących przepisów prawa treści zawartych umów na dostawę wody i odbiór ścieków począwszy od lutego pracownicy spółki odwiedzą wszystkich naszych Odbiorców usług. W trakcie wizyty zostaną przedstawione nowe umowy, które po zapoznaniu się i podpisaniu będzie można złożyć w siedzibie spółki bądź też zwrócić za pośrednictwem naszego pracownika. Za niedogodności przepraszamy.