W dniu 29.12.2017 roku zakończył się proces wdrażania internetowej platformy e-usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej prowadzonej przez Gminną Spółkę Komunalną Sp. z o.o. Projekt wart ponad 941,5 tys. złotych brutto dofinansowała w 85 procentach Unia Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Jak informuje prezes spółki Piotr Szpitalny prace nad tworzeniem i wdrażaniem systemu trwały niewiele ponad rok. Do próby zrealizowania tego projektu spółkę skłoniła szansa na większą efektywność obsługi mieszkańców i niższe koszty jej prowadzenia oraz możliwość pozyskania wysokiego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Platforma e–usług to system, który błyskawicznie zbiera i przetwarza dane, elektronicznie prowadzi rozliczenia z odbiorcą i komunikuje się z nim też elektronicznie przez tzw. Internetowe Biuro Obsługi Klienta (IBOK). Słowem, to system, który nie tylko zwiększa dostępność do usług wodno-kanalizacyjnych, ale także w istotny sposób podnosi komfort korzystania z nich tak przez mieszkańców jak i przez przedsiębiorców. Systemem objętych zostało 98 procent odbiorców tych usług w gminie. Chełm Śląski to jedna z nielicznych gmin w regionie śląskim, w której tego typu e-usługami objęto w zasadzie prawie wszystkich mieszkańców i lokalne firmy. Zadanie to nie było łatwe, bo w naszej gminie każdy odbiorca to w zasadzie jedna posesja, którą trzeba było wyposażyć w nowy wodomierz i nakładkę radiową do zdalnego odczytywania jego stanu. To też utworzenie na portalu internetowym możliwości założenia indywidualnego konta dla każdego odbiorcy i stworzenie drożnej komunikacji pomiędzy spółką – świadczącą usługę w zakresie wodno – kanalizacyjnym, a odbiorcą czyli klientem. Projekt oferuje aż 16 cząstkowych e-usług. W ramach niego program udostępnia wartości odczytu, wprowadza za pośrednictwem portalu odczyty wodomierza, e-rejestrację zgłoszeń, udostępnia historię płatności, zdalne odczytywanie, wystawianie e-faktury, e- wezwania do zapłaty, e-noty odsetkowej. System tworzy elektroniczną umowę IBOK, publikuje warunki pracy zakładu i możliwości przyłącza, e-płatności, e-powiadomienia, e-monity i e-komunikaty. Klient po zalogowaniu się do swojego konta, ma dostęp do listy zebranych przez system odczytów jego wodomierza, ma też możliwość zgłoszenia w systemie nieprawidłowości w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków, jej jakości, braku odbioru ścieków, wszelkich awarii i to wszystko bez fatygowania się do siedziby spółki. System za pośrednictwem konta klienta pozwala wypełniać i składać odpowiednie formularze, którymi odbiorca może zmienić swoje dane, zrezygnować, zawiesić czy zgłosić potrzebę wznowienia dostarczenia wody i odbioru ścieków. Ogromną korzyścią dla spółki jest po pierwsze to, że za niewielki wkład własny mogła wprowadzić elektroniczny odczyt wodomierzy gdyż specjalne nakładki do odczytu radiowego były jednym z ważniejszych elementów projektu. Po drugie, statystyka zużycia wody. Rejestracja zaś wszelkich awarii i zastrzeżeń klienta, to możliwość szybkiego reagowania, a co za tym idzie zmniejszania ubytków wody, które często są konsekwencją takich awarii. Dzięki nakładkom można wychwycić niekontrolowane pobory wody w postaci drastycznego wzrostu poboru wody (spowodowanego awarią na instalacji wewnętrznej) czy też próby kradzieży wody. I po trzecie, wszelkie dokumenty tworzone w wersji elektronicznej, zamiast papierowej, to nie tylko oszczędność czasu, ale i ochrona otaczającego nas środowiska, a także mniejsze koszty obsługi odbiorców. Odbiorca otrzymuje w miejsce papierowej faktury, fakturę elektroniczną, którą znajduje na swoim elektronicznym koncie. Obniżenie kosztów obsługi dotyczyć będzie jednak tylko wysokości ponoszonej opłaty abonamentowej nie zaś ceny wody. Obecnie opłata abonamentowa z tradycyjnym odczytem wynosi 11,99 zł brutto miesięcznie. Natomiast z odczytem elektronicznym i fakturą papierową 9.01 zł. Do 4,50 zł obniżono abonament z odczytem elektronicznym i e–fakturą. Reasumując Odbiorcy mogą zaoszczędzić miesięcznie 7,49 zł. I choć wydaje się to niewiele, obniżka abonamentu z tego tytułu okazuje się też nowatorska, bo e-faktura proponowana przez np. niektóre koncerny energetyczne, nie ma żadnego wpływu na wysokość opłaty abonamentowej i służy tylko ochronie środowiska.

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym Odbiorcom usług za bardzo przychylne oraz życzliwe podejście do realizacji przez spółkę projektu platformy e-usług, zwłaszcza poprzez udostępnienie pomieszczeń i umożliwienie wykonawcy prac związanych z montażem nowego wodomierza wraz z nakładką do radiowego odczytu. Poświęcony przez Odbiorców czas zaowocuje z pewnością w przyszłości brakiem potrzeby comiesięcznych odwiedzin naszych domów przez inkasenta w celu odczytu wodomierza.

                                                                                                                           Prezes Zarządu Spółki

                                                                                                                                Piotr Szpitalny