Spółka uruchomiła system indywidualnego rozliczania płatności, dlatego wraz z marcową fakturą każdemu Odbiorcy usług spółki dostarczono informację, o przydzieleniu nowego indywidualnego numeru rachunku bankowego. Dzięki temu wszystkie wpłaty wnoszone z tytułu świadczonych przez spółkę usług w postaci zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków będą automatycznie księgowane na indywidualnym koncie każdego Odbiorcy. Wprowadzony system indywidualnych rachunków ma na celu znaczące ułatwienie i usprawnienie rozliczeń wpłat wnoszonych przez naszych Odbiorców usług. Jednocześnie informujemy, że z tytułu nadania indywidualnego numeru rachunku Odbiorca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

Szanownych Odbiorców usług prosimy o dokonywanie wpłat wyłącznie na nowe indywidualne numery rachunków bankowych.

.

                                                                                                                    Prezes Zarządu Spółki

                                                                                                     Piotr Szpitalny