fundusze-gsk

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że ramach realizowanego obecnie zadania inwestycyjnego dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej pn. „Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski” prowadzone są zaawansowane prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolberga i Kolberga – bocznej gdzie powstaje nowa sieć kanalizacji sanitarnej PVC. Na dzień dzisiejszy wykonano 400 mb nowej sieci kanalizacyjnej. Kolejny raz dziękujemy wszystkim mieszkańcom za wyrozumiałość oraz przychylne podejście do robót, które pomimo uciążliwości w trakcie ich prowadzenia dadzą w efekcie poprawę jakości świadczonych przez spółkę usług, Za wszelkie utrudnienia spowodowane prowadzonymi robotami mieszkańców gminy, a zwłaszcza ulic gdzie prowadzone są prace przepraszamy.