Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że na bieżąco prowadzone są prace związane z wykaszaniem poboczy oraz rowów na terenie Gminy Chełm Śląski. Do grupy młodzieży dbającej o czystość i porządek w naszej gminie w okresie letnim dołączyli nowi chętni, którzy wspomagają prowadzone prace. Pracują nie tylko młodociani pracownicy ale także trzy nastoletnie pracownice. Prace wykonywane są wspólnie z pracownikami spółki i pod ich nadzorem. Pracująca młodzież wykazuje się dużym zaangażowaniem w powierzone im zadania i pracowicie je wykonuje.