fundusze-gsk

W ramach ogłoszonego i rozstrzygniętego przetargu na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Skalnej w Chełmie Śląskim” wyłoniony został wykonawca robót – Firma Usługi Transportowe Opitek Henryk. Obecnie trwają prace związane z realizacją zadania.

Przepraszamy za wszelkie uciążliwości i utrudnienia związane z prowadzonymi robotami.

.

                                                                                                  Prezes Zarządu Spółki

                                                                                                        Piotr Szpitalny

.