Panujące warunki atmosferyczne umożliwiają przebudowę sieci wodociągowych oraz budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Chełm Śląski. Od stycznia trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych w ulicy Kolberga. Od lutego w ulicy Wieniawskiego trwa przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami gdzie wykonawca wykonał już wodociąg główny i obecnie prowadzi prace związane z budową nowych przyłączy. W ulicach Wiosennej i Zapłocie rozpoczęto budowę nowych przyłączy wodociągowych, następnie zostanie wykonana sieć. Długość nowowybudowanego wodociągu głównego w ulicy Wiosennej wyniesie 1400 mb, a w ul. Zapłocie 570 mb. Nowy wodociąg w ul. Wiosennej wykonany zostanie w średnicy 160mm, natomiast w ulicy Zapłocie 110mm. W ulicy Zapłocie powstanie 170 mb nowych przyłączy, a w ul. Wiosennej 432 mb. Wszystkie sieci i przyłącza wykonywane są z rur o podwyższonym stopniu odporności na powstawanie szkód wywołanych eksploatacją górniczą, co w przyszłości zaowocuje zmniejszeniem awaryjności sieci. Część robot związanych z wybudowaniem nowej infrastruktury wodociągowej wykonawca robót prowadzi techniką przewiertu sterowanego. Takie przyjęte przez spółkę rozwiązanie cechuje się ograniczeniem do minimum szkód powstających w związku z prowadzonymi robotami takich jak uszkodzenia nawierzchni jezdni i chodników.

Spółka rozpoczęła także intensywną wymianę starych i wyeksploatowanych przyłączy wodociągowych do budynków w ul. Miodowej, Zgody, Zakole. Następnie spółka ma zamiar wymienić stare przyłącza wodociągowe w ulicach, Kolberga i Karłowicza.

Spółka przeprasza wszystkich mieszkańców za wszelkie utrudnienia spowodowane prowadzonymi robotami jak również uciążliwości związane min. ze zmianą organizacji ruchu w miejscach prowadzenia prac, jednocześnie dziękując za okazywaną życzliwość i wyrozumiałość.

                                                                                                                      Prezes Zarządu Spółki

                                                                                                                            Piotr Szpitalny